Vissers krijgen hun geld eerder

De Noordzeevissers hebben gisteravond de blokkades in de Nederlandse havens opgeheven na een akkoord met staatssecretaris Faber (Visserij). De vissers namen genoegen met de versnelde uitkering van 12 miljoen gulden die hun in oktober was toegezegd als compensatie voor de gestegen brandstofprijzen.

Faber beloofde de vissers verder in Europa te gaan lobbyen voor versnelde opheffing van het vangstverbod op kabeljauw per 1 april in de zuidelijke Noordzee. Ze bleef bij haar weigering de vissers financiële compensatie te geven voor het door de Europese Commissie ingestelde vangstverbod, dat op 1 mei afloopt. Met deze eis waren de vissers gisteren aan hun acties begonnen. Volgens voorzitter J. Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond hadden de vissers geen ander keus dan in te stemmen met de voorstellen van Faber. Actieleider B. Daalder, voorzitter van de Federatie van Visserijverenigingen, rekent erop dat de vissers de 12 miljoen gulden compensatie voor de brandstofprijzen in geen geval hoeven terug te betalen. Formeel moet de Europese Commissie nog met deze uitkering instemmen. Faber weigerde om die reden tot gisteren het bedrag, dat neerkomt op zesduizend gulden per visser, uit te keren.

Faber en de vissers spraken verder af de komende maanden te gaan experimenteren met een eigen herstelplan voor kabeljauw. De vissers hebben onder meer beloofd gebieden waar de kabeljauw zich voortplant, eigener beweging in paaitijd te mijden. Voor dit herstelplan is 18 miljoen gulden beschikbaar, inclusief Europese gelden.

Nadat het akkoord was bereikt werden de blokkades in IJmuiden (zestig schepen) en Delfzijl (enkele schepen) snel opgeheven. Onder de wachtende schepen in IJmuiden was een veerboot uit Newcastle met 400 passagiers. Kort voor het akkoord op het ministerie had de rechter in Haarlem de vissers gesommeerd de blokkade in IJmuiden op te heffen, op straffe van een dwangsom van 25.000 gulden per visser. Volgens de rechter had de blokkade hooguit enkele uren mogen duren. In de loop van de middag was de blokkade van de Rotterdamse haven al opgeheven onder dreiging van een dwangsom.