Verbod op zoeken van kievitseieren

Kievitseieren zoeken wordt dit voorjaar in Friesland verboden, om het risico op het uitbreken van mond- en klauwzeer te verkleinen. Dit heeft het Ministerie van Landbouw vandaag besloten. Eerder riepen de provincie, de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten de circa 8.000 eierzoekers al op om niet de weilanden in te trekken. De infectie zou via schoenzolen op het vee kunnen worden overgebracht.