`Ook Jorge Zorreguieta was een couppleger'

Jorge Zorreguieta, vader van de officiële vriendin van prins Willem-Alexander, heeft een veel actievere rol gespeeld bij de voorbereiding van de militaire coup in Argentinië in 1976 dan tot nu toe bekend was. ,,Ook hij is een couppleger'', zeggen twee Argentijnse onderzoeksjournalisten die deze week een biografie publiceerden van oud-dictator Jorge Videla. Zorreguieta was onder Videla onder-staatssecretaris van Landbouw en Veeteelt.

Volgens de biografen María Seaone en Vicente Muleiro had Zorreguieta ,,geen initiërende, maar een coördinerende rol'' in de succesvolle poging van een groep industriëlen en landeigenaren tussen augustus 1975 en maart 1976 om de Argentijnse samenleving verder te ontwrichten en een militaire staatsgreep te bespoedigen. Over de coupplannen werd door de groep, via twee tussenpersonen, voortdurend overleg gepleegd met generaal Videla cum suis. Het ging volgens de onderzoeksjournalisten om ,,een complot''. Zorreguieta zelf geeft geen commentaar.

In de biografie wordt aan de hand van meer dan honderd getuigenissen en vele documenten een nauwgezette beschrijving gegeven van de coup en de daarop volgende `vuile oorlog', die aan 15.000 tot 30.000 mensen het leven heeft gekost. Ook oud-dictator Videla zelf komt in het boek aan het woord en geeft voor de eerste keer toe dat zijn bewind massaal mensen heeft laten verdwijnen.

De auteurs, redacteuren van het dagblad Clarín, zijn in het verleden herhaaldelijk onderscheiden voor hun journalistieke werk, waaronder eerdere publicaties over de staatsgreep van 24 maart 1976. Seoane bestrijdt in een vraaggesprek met deze krant de veelgehoorde bewering dat de burgerfunctionarissen van het regime-Videla pas na de militaire dictatuur inzicht kregen in de omvang van de mensenrechtenschendingen onder het bewind. ,,Het is onmogelijk dat ze niet op de hoogte waren. Weliswaar kregen ze de operationele details niet te horen, of de namen van de ontvoerenden, maar onder meer via de militaire gedelegeerden op hun departement wisten ze exact wat er aan de hand was.''

`Schuldige figurant'

pagina 3

    • Reinoud Roscam Abbing