Ontwerpen van negen kunstenaars

Negen kunstenaars maken een ontwerp voor het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark. Vanaf 31 maart zijn hun voorstellen te zien in het Amsterdamse stadhuis.

De negen kunstenaars die zijn gevraagd om een ontwerp te maken voor het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden zijn Nelson Carrilho, Ed van Doorn, Meshac Gaba, Glenda Heiliger, Remy Jungerman, Soheila Najand, Gerald Pinedo, Nel Simon en Erwin de Vries. Alle kunstenaars werken in Nederland, maar acht van de negen hebben een buitenlandse achtergrond. Carrilho, Pinedo en Simon komen uit Curaçao, Heiliger uit Aruba, Jungerman en De Vries uit Suriname, Gaba uit Benin, Najand uit Iran. Van Doorn komt uit Rotterdam.

De lijst met negen geselecteerde kunstenaars is volgens H.J. Gortzak, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en als waarnemer betrokken bij de selectieprocedure, de uitkomst van onderhandelingen. Volgens het convenant tussen de Staat en de gemeente Amsterdam over het slavernijmonument zou een commissie van zes deskundigen op het gebied van kunst in de openbare ruimte maximaal vijf kunstenaars voordragen. De eerste selectie stuitte echter op verzet van de initiatiefnemer van het monument, het Landelijk Platform Slavernijverleden, dat een aantal kunstenaars per se op de lijst wilde hebben. De commissie van deskundigen had hiertegen `geen bezwaar', maar volgens een aantal commisieleden zijn er nu een paar kunstenaars uitgenodigd waar zij niet achter staan.

Twee internationaal befaamde kunstenaars zijn ook gevraagd, maar David Hammonds uit New York heeft ondanks aandringen van de Nederlandse ambassade ter plaatse niet gereageerd en Ousmane Sow uit Senegal liet weten geen tijd te hebben voor de opdracht.

De tentoonstelling in het Amsterdamse stadhuis toont maquettes van elk voorgesteld monument, de plaats in de ruimte en een beschrijving door de kunstenaars. Op een website kan het publiek een gemotiveerde voorkeur uitspreken. Eind juli kiest minister Van Boxtel van Grote Steden- en Integratiebeleid, namens de Staat opdrachtgever van het monument, een van de kunstenaars, waarbij hij zich zal laten leiden door het oordeel van het publiek en twee commissies. Naast het gedenkteken bestaat het monument uit een centrum voor educatie, onderzoek en herdenking. Dit centrum zal volgens plan worden gevestigd in de nieuwbouw naast het Oosterpark. De streefdatum van 1 juli voor de opening wordt niet gehaald en is verschoven naar het najaar.

    • Mark Duursma