Lesgeld omhoog

Het lesgeld gaat het komend jaar met 56 gulden omhoog naar 1.878 gulden. Dit heeft minister Hermans (Onderwijs) gisteren bekendgemaakt. De tegemoetkoming in de kosten voor het schoolgeld voor minder draagkrachtigen gaat met hetzelfde bedrag omhoog. Het lesgeld moet worden betaald door leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs van zestien jaar en ouder.