Hogere OZB-tarieven in grote stad

Wie in de grote stad woont, zal dit jaar gemiddeld 8 procent meer onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Dit blijkt uit een steekproef van de Vereniging Eigen Huis in twaalf grote gemeenten. De hogere aanslag is het gevolg van de gestegen huizenprijzen. De waardering van woningen, bepalend voor de hoogte van de OZB, valt in de grote steden gemiddeld 71 procent hoger uit. Weliswaar hebben gemeenten hun OZB-tarieven verlaagd om te voorkomen dat inwoners plotseling met veel hogere kosten te maken krijgen, maar dat blijkt in de meeste gevallen onvoldoende te zijn om de waardestijging van de woningen te compenseren. Alleen inwoners van Utrecht en Den Haag ontkomen aan een lastenverzwaring.