Haarlem geeft zichzelf korting

Haarlem gaat leveranciers van de gemeente twee procent minder betalen. In ruil garandeert de gemeente dat het geld binnen dertig dagen wordt overgemaakt.

Haarlem gaat zichzelf korting geven. In ruil voor de garantie dat iedere leverancier van diensten en goederen aan de gemeente binnen dertig dagen wordt betaald, trekt Haarlem van iedere rekening twee procent af. ,,De meeste bedrijven vinden het prima dat wij dit doen'', zegt de Haarlemse VVD-wethouder Ton Smit. ,,Ze zijn blij met een klant als de gemeente, omdat ze weten dat wij betalen. Veruit de meeste verliezen in het bedrijfsleven worden geleden door afnemers die niet betalen omdat ze failliet gaan.'' De Kamer van Koophandel is boos.

Ooit was wethouder Smit zelf directeur van een inkoopcombinatie die in opdracht van een aantal detailhandelaren zorgde dat hun afnemers aan hun betalingsverplichtingen voldeden. Smit: ,,Daar leeft een inkoopcombinatie van. Als u aan honderd detailhandelaren levert, zitten er altijd wel een paar bij die niet betalen.'' Smit vergelijkt de actie van de gemeente, onlangs goedgekeurd door de raadscommissie middelen, met het kopen van een auto. ,,Als je geen korting vraagt, dan krijg je ook geen korting. Als je wel om korting vraagt, zijn autoverkopers best bereid die te geven.''

Korting bedingen is heel gebruikelijk in het bedrijfsleven, zegt Bob Romijn, huisadvocaat van de gemeente Haarlem. ,,Ik ken veel ondernemers die als ze binnen dertig dagen betalen, een paar procent van de rekening aftrekken. Ik weet niet of dat een bestendig gebruikelijk beding is, maar veel leveranciers gaan daarmee akkoord. Ik heb nog nooit meegemaakt dat daar een rechtszaak van is gekomen. Daar is het bedrag te klein voor.'' Zelf denkt hij geen last te krijgen van de korting, omdat zijn advocatenkantoor een apart contract met Haarlem heeft gesloten met afspraken die een eventuele kortingsregeling te boven gaan.

Haarlem is de eerste gemeente in Nederland die dit gebruik uit het onderlinge zakenverkeer, business to business, overneemt. De gemeente denkt er per jaar een miljoen gulden door te kunnen besparen. Haarlem koopt per jaar voor ongeveer honderdvijftig miljoen gulden in. Behalve de kortingsactie moet ook een stroomlijning van de inkoop nog eens een besparing van vier miljoen gulden opleveren.

De Haarlemse ondernemers zijn `niet erg verheugd' over de maatregelen. De Amsterdamse Kamer van Koophandel wijst erop dat het niet aan de afnemer is om korting te geven maar aan de leverancier. Het gaat niet aan dat de gemeente voorwaarden vooraf stelt, aldus adjunct-directeur Dick Hulsebosch van de regio Haarlem. ,,Leveranciers zullen zich achter de oren krabben of ze nog wel zaken willen doen met Haarlem. Anderzijds zullen ondernemers de rekening met een paar procent kunnen verhogen of vier procent meer rekenen als er niet binnen dertig dagen wordt betaald.'' Hulsebosch ontkent ten stelligste dat het, ook business to business, gebruikelijk is om bij tijdige betaling korting te bedingen. ,,Je kunt als gemeente niet zomaar een winkel binnenlopen en zeggen: ik koop deze televisie maar ik betaal er twee procent minder voor. Mag degene die levert daar ook nog iets over zeggen? Daar moet je eerst over onderhandelen.''

    • Arjen Schreuder