Egypte

In de inleiding van het artikel De loopbaan van een hogepriester (in de krant van dinsdag 20 februari, pagina 8) stond dat er sprake was van `een ongeschonden graf'. Dat was, zoals ook uit het artikel bleek, onjuist. Het graf van een Egyptische hogepriester was in de 19de eeuw leeggehaald.