De donkere helft van de wereld

Wat is achter je?

Achter je is de verborgenheid.

Wat wordt dan verborgen?

Dat achter je rug het niets is.

Vóór je is het zijn dat is,

Het is het iets dat ietst.

Maar achter je rug is niets,

Het is het niets dat nietst.

Als je je bliksemsnel omkeert

Kun je er een glimp van opvangen.

    • Rudy Kousbroek