Brussel waarschuwt telecomsector

Het Europarlement eist van telecombedrijven grotere transparantie voor de consument bij het opstellen van tarieven voor internationale mobiele telefonie. `Een hard signaal voor telecomaanbieders.'

Als het aan het Europees Parlement ligt kunnen mobiele bellers straks de prijs per minuut van een internationaal gesprek op hun telefoonschermpje zien. Ook moeten de consumententarieven van internationale mobiele gesprekken op werkelijke kostprijzen worden gebaseerd, een verplichting die al geldt voor de vaste telefonie. ,,Het Europees Parlement heeft nadrukkelijk gekozen voor de belangen van de consument. Dit is vooral een hard signaal naar de telecomoperatoren'', zegt de Nederlandse Europarlementariër Wim van Velzen (CDA). Hij zag gisteren al zijn amendementen aanvaard op ontwerprichtlijnen voor elektronische communicatienetwerken.

De Europese Commissie oordeelde onlangs in een werkdocument vernietigend over praktijken in de telecomsector. Het ging om een onderzoek naar de commerciële afspraken die telecomaanbieders maken over het gebruik van elkaars netwerken, het zogenoemde roaming (letterlijk: `zwerven'). Volgens de voorlopige conclusies is er sprake van ,,samenspanning'' tussen telefoonfirma's om de tarieven voor roaming, die aan de consument worden doorberekend, hoog te houden. Bovendien ontbreekt elke transparantie voor de consument. Ingewijden verwachten dat Eurocommissaris Mario Monti (Mededinging) actie zal ondernemen tegen overtreders van de Europese concurrentieregels.

De Europese Commissie noemt Nederland, België, Noorwegen en Groot-Brittannië als landen met excessief hoge tarieven: 100 procent boven het gemiddelde van de vijf goedkoopste landen. Bij binnenlandse roaming zijn de prijzen buitensporig hoog in Nederland, Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Spanje en Zweden. In al deze landen blijken dominante telecomaanbieders actief.

De belangen zijn groot want de Europese groothandelsmarkt voor roaming had in 1999 een omvang van 2,4 miljard euro (5,3 miljard gulden) en de detailhandelsmarkt 3,3 miljard euro. De Europese Commissie constateerde in de Europese Economische Ruimte (EU plus nog enkele landen) tussen 1997 en 2000 stijgingen van roamingtarieven met meer dan 200 procent. De relatieve prijsstijging is nog groter, omdat de binnenlandse mobiele tarieven binnen één netwerk juist daalden.

Voor Van Velzen was het werkdocument de directe aanleiding de ontwerprichtlijnen met amendementen aan te scherpen. ,,De telefoonbedrijven gebruiken roaming als melkkoe en gunnen elkaar bovenmatige winsten ten koste van de gebruiker'', aldus Van Velzen.

Hij kreeg ook steun voor zijn amendement over gelijke spelregels in de EU-lidstaten bij de verdeling van frequenties. Dit moet voorkomen dat de Europese markt verstoord raakt door extreme verschillen in de veilingopbrengsten van lidstaten, zoals vorig jaar bij de veilingen van UMTS-frequenties voor de derde generatie mobiele telefonie. Het Europarlement wil dat bedrijven de aankoopsom van een frequentie over jaren gespreid kunnen betalen. Hierdoor dalen de financieringslasten, waardoor nieuwe technologieën goedkoper worden en sneller verpreid raken.

Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC is de mobiele telecom de ,,minst transparante'' dienstensector. Van Velzen denkt dat de sector zelf al maatregelen zal nemen met de verscherping van Europese regels in zicht. Twee jaar geleden leidde dreiging vanuit Brussel tot spectaculaire tariefsdalingen. De lidstaten moeten zich nog over de nieuwe regels uitspreken. In het verleden waren sommige ministers geneigd de dominante telecomfirma uit eigen land te beschermen. Van Velzen: ,,De raad van telecomministers moet sterk in zijn schoenen staan om niet voor de belangen van de consumenten te kiezen.''

DOSSIER TELECOM: www.nrc.nl

    • Hans Buddingh'