Boete voor drankverkoop aan jongeren

Horeca-ondernemers en winkels die alcohol verkopen aan jongeren onder de zestien jaar en sterke drank aan jongeren onder de achttien, moeten een boete krijgen. Dat vindt minister Borst (Volksgezondheid).

Borst wil op deze manier bereiken dat de middenstand zich beter aan de regels houdt.

De minister heeft dat gisteren geschreven in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Apostolou (PvdA). Hij maakte zich zorgen over een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering (NIGZ), waaruit blijkt dat kinderen gemakkelijk aan alcoholhoudende dranken kunnen komen.

Volgens minister Borst moeten kroegbazen bij overtredingen eerder hun vergunning kwijtraken dan nu het geval is. Ook zouden ondernemers moeten meebetalen aan de kosten van bestrijding van overlast en toezicht. Verder vindt de bewindsvrouw dat de horecabranche ook zelf een verantwoordelijkheid heeft om overtreders harder aan te pakken, zeker omdat het ook om concurrentievervalsing gaat.

Borst wil haar voorstellen verwerken in een wijziging van de Drank- en Horecawet, die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ze denkt voor de handhaving van de alcoholwetgeving 25 miljoen gulden per jaar nodig te hebben. Daarmee kunnen onder anderen 25 controleurs worden vrijgemaakt. Het kabinet moet nog een besluit nemen over haar plannen en het verlangde bedrag.

Uit het NIGZ-onderzoek is gebleken dat de laatste wijzigingen van de wet niet worden nageleefd. Het overgrote deel van de barkeepers schenkt bier aan jongeren onder de zestien. Voor jongeren onder de achttien is het geen enkel probleem om bij de slijter of in een uitgaansgelegenheid sterke drank te krijgen.