Blair: landbouw moet hervormen

De Britse premier, Tony Blair, heeft boeren voor het eerst uitzicht gegeven op hervormingen die hun inkomen kunnen verbeteren en de landbouw een duurzamere grondslag kunnen geven.

Terwijl de mond- en klauwzeercrisis zich nog steeds uitbreidt, leek Blair in navolging van sommige politici op het Europese vasteland te suggereren dat industriële landbouw onverantwoorde nadelen bezit. Hij zei ook dat consumenten bereid moeten zijn meer te betalen voor verantwoord geproduceerd voedsel.

,,Na deze crisis moeten we met de hele sector om de tafel gaan zitten en uitwerken hoe we de landbouw op langere termijn een duurzame basis kunnen geven'', zei hij tegen een gehoor van boeren en agrarische studenten in Gloucestershire. Critici wijten de huidige en vorige crises aan de toenemende globalisering van de landbouw, het intensievere internationale verkeer en harde concurrentieverhoudingen. Blair kritiseerde de supermarkten, die door hun dominante positie de boeren prijzen kunnen dicteren. Supermarkten ,,hebben jullie flink in de houdgreep'', aldus Blair. Supermarktdirecteuren hebben die opmerking intussen als ,,onnuttig'' van de hand gewezen. Een onafhankelijke commissie pleitte de supermarkten vorig jaar vrij van het maken van oneigenlijke winsten.

Blair weigerde boeren schadeloos te stellen voor winstderving. ,,Dat heeft geen regering ooit gedaan'', aldus de premier, die eerder deze week wel 170 miljoen pond uittrok voor compensatie van boeren wier vee is geslacht. Het aantal gevallen van mond- en klauwzeer is intussen opgelopen tot 32.

Ook in Ierland wordt een uitbraak verwacht. De National Farmer's Union (NFU), de grootste boerenvakbond, zei een schade te verwachten van 775 miljoen pond (2,9 miljard gulden) als de crisis in mei niet is bezworen.

VRAAGGESPREK BYRNE

pagina 13

DOSSIER VOEDINGSSCHANDALEN www.nrc.nl