ATF brand

In NRC Handelsblad van 26 februari stond een bericht over de brand bij de ATF in Drachten (mei 2000).

Daarin werd gerefereerd aan een rapport van TAUW dat zou weerspreken dat volksgezondheid en milieu risico's lopen. Verder stond te lezen dat de streefwaarden nergens werden overschreden en de kop luidde `Brand Drachten ongevaarlijk'. Dit is evenwel een inadequate weergave van de onderzoeksresultaten.

Volgens de in het TAUW-rapport vermelde metingen wordt in het slib van de haven naast ATF het maximaal toelaatbaar risico overschreden. Op een perceel landbouwgrond ten oosten van de ATF is het kopergehalte dusdanig verhoogd dat het terrein ongeschikt is voor het houden van Texelaar-schapen. En op een aantal agrarische gronden die onder de rookpluim hebben gelegen worden de veilige waarden voor cadmium overschreden.

Het TAUW-rapport doet geen uitspraken over de risico's tijdens de brand van de ATF. Uit het rapport wordt echter duidelijk dat de brand naar alle waarschijnlijkheid heeft geleid tot een forse fall-out van arseen, chroom, koper, zink en lood.

Zulks betekent dat van deze stoffen aanzienlijke hoeveelheden in de lucht moeten hebben gezeten. Wat betreft arseen en chroom is dat zorgwekkend. De sterk geoxideerde vormen daarvan zijn longcarcinogenen. Het RIVM heeft destijds het vrijkomen van arseen en chroom gemist, waarschijnlijk omdat men maar kort heeft gemeten.

    • Prof.Dr. L. Reijnders
    • Lid Begeleidingscommissie Tauw Onderzoek Atf Brand