Aantal varkens en koeien gedaald

Het aantal varkens en koeien in Nederland is vorig jaar opnieuw gedaald. Dit blijkt uit de vandaag verschenen jaarlijkse landbouwtelling van het CBS. In november 2000 waren er nog 3,9 miljoen runderen, een daling van vijf procent vergeleken met 1999. In 1984 was de rundveestapel op zijn hoogtepunt met 5,4 miljoen dieren. Het aantal varkens daalde van 13,1 eind 1999 naar 12,8 miljoen in december 2000. De varkensstapel was jarenlang stabiel op 14 miljoen, maar daalde tijdens de varkenspest in 1997 tijdelijk naar 11,4 miljoen. Daarna steeg het aantal eerst weer, ondanks de ingezette sanering.