Zwart gebit moet roker choqueren

Lidstaten van de Europese Unie kunnen tabaksfirma's toch verplichten kleurenfoto's van een aangetaste long of een rottend gebit af te drukken op een pakje sigaretten als waarschuwing tegen het roken. Kwalificaties voor sigaretten als `ultra light' en `mild' worden verboden en er komen maxima voor schadelijke ingrediënten.

Dit zijn enkele kernpunten van de Europese tabaksrichtlijn, waarover Europese ministers en Europees Parlement het gisteren eens zijn geworden. Het Europarlement had de ontwerp-richtlijn eind vorig jaar aangescherpt met amendementen, waaronder een over afschrikwekkende foto's. In de zogenoemde `conciliatieprocedure' kwamen een delegatie van Europarlement, dat medebeslissingsrecht heeft, en van Europese ministers van Gezondheid tot een compromis. De richtlijn wordt per 1 oktober 2002 van kracht, maar voor enkele onderdelen gelden overgangstermijnen. De Zweedse voorzitter, minister Lars Enquist, sprak van een ,,zeer grote stap'' in de gezondheidsbescherming in de EU, waar jaarlijks een half miljoen doden door roken vallen. De Nederlandse Europarlementariërs en rapporteur Jules Maaten (VVD) toonde zich uiterst tevreden over het nu bereikte compromis.

Op de voorkant van het pakjes sigaretten moet volgens de tabaksrichtlijn een waarschuwing ter grootte van 30 procent het oppervlak staan tegen de gevaren van actief en passief roken. Op de achterkant kunnen foto's over de schadelijke effecten van roken worden afgedrukt, die 40 procent van het oppervlak bedekken. De EU volgt hiermee Canada, dat tot nu toe het enige land is waar zulke foto's verplicht zijn. Lidstaten kunnen voorlopig zelf beslissen of zij vanaf 2003 afbeeldingen verplicht stellen. De Nederlandse minister Borst heeft zich hierover positief uitgelaten. De Europese Commissie komt omstreeks 2004 met een evaluatie, waarna mogelijk een verplichting voor de hele EU volgt. Voor het nicotine- en koolmonoxidegehalte worden maxima van resp. 1 en 10 milligram geïntroduceerd, terwijl dat voor teer van 12 naar 10 mg gaat. In 2005 gelden de maxima ook bij export naar derde landen. Volgens de tabakslobby leidt dit tot verlies van werkgelegenheid.

CANADESE CAMPAGNE

pagina 15

    • Hans Buddingh'