`Werk arbeidsbureaus niet meetbaar'

Het valt door gebrek aan relevante informatie niet te achterhalen of arbeidsbureaus goed werk leveren. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport `Efficiency van arbeidsbureaus'. De Rekenkamer wilde weten of er arbeidsbureaus zijn die met dezelfde inkomsten meer mensen aan het werk helpen dan andere arbeidsbureaus en wat daarvan dan de reden is. Maar het bleek onmogelijk de kosten per arbeidsbureau te bepalen. Nederland telt 220 arbeidsbureaus, verdeeld over 18 regio's. De Rekenkamer concludeert dat het gebrek aan bruikbare informatie en dus aan inzicht gevolgen kan hebben voor de reorganisatie van de sociale zekerheid die op stapel staat. Minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft toegezegd een meetsysteem op te zetten.