VU en Windesheim fuseren

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle gaan fuseren. De bestuurscolleges van beide instellingen hebben daartoe vandaag een intentieverklaring getekend. Het is de bedoeling dat de fusie in 2004 voltooid zal zijn.

Volgens adviseur C. de Raadt van het college van bestuur van de VU willen de instellingen met hun fusie inspelen op grote veranderingen in het hoger onderwijs. ,,De bachelor/masterstructuur komt er aan en het onderwijs wordt steeds internationaler. Hierdoor zal het onderscheid tussen hogeschool en universiteit vervagen.''

Om te voorkomen dat de instellingen, die beide een protestants-christelijke achtergrond hebben, elkaar ,,vliegen gaan afvangen'', hebben zij besloten samen te gaan. Volgens de intentieverklaring moet de fusie een ,,bredere varieteit aan leertrajecten in het hoger onderwijs'' bieden, waardoor er een ,,grotere aantrekkingskracht'' op studenten moet uitgaan.

Al vanaf 2002 zullen er wetenschappelijke opleidingen in Zwolle gevolgd kunnen worden, zo is afgesproken. Bovendien gaan ze docenten uitwisselen.

Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen komt, door het wegvallen van juridische belemmeringen, steeds meer voor. Minister Hermans (Onderwijs, VVD) kondigde in 1999 aan het samengaan van hogescholen en universiteiten niet langer te verbieden. Wel moeten de beroeps- en wetenschappelijke opleidingen herkenbaar blijven, aldus de minister.