Taxipalen blijven in hoofdstad nog even

Volgens de Taxiwet mag elke taxi met vergunning een standplaats oprijden, maar Amsterdam heeft voorlopig nog een tussenoplossing.

,,Persoonlijk'', zegt de Amsterdamse wethouder Frank Köhler (GroenLinks), had hij wel enkele gedachten toen hij afgelopen dinsdag vernam dat de directeur en twee bestuursleden van de Taxicentrale Amsterdam (TCA) die ochtend waren aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. Maar ,,als wethouder'' niet. Hij zag geen reden om af te zien van het tekenen van het akkoord dat hij had opgesteld met diezelfde TCA-top. Köhler: ,,We hadden een zakelijk geschil over telefoonpalen waar de overeenkomst een einde aan zou maken. Toen bleek dat de TCA-directeur dinsdag het akkoord niet kon tekenen, hebben wij er ons van vergewist dat de advocaat van TCA daartoe wel gemachtigd was. Dat bleek zo te zijn.''

In de Amsterdamse gemeenteraad klinkt kritiek dat Köhler ondanks de aanhoudingen zaken met de taxicentrale heeft gedaan. Vanmiddag zou een raadscommissie de kwestie bespreken. Köhler is het niet met de kritiek eens. Het voornaamste, zegt hij koeltjes, is dat de afspraken worden nageleefd. ,,De aangehouden mensen zijn binnen TCA gezaghebbende types die de afspraken goed kunnen uitleggen aan hun achterban. Dat kan nu even niet.''

Het akkoord tussen de gemeente en TCA houdt in dat op de zes belangrijkste taxistandplaatsen alle telefoonpalen, die nu al buiten werking zijn gesteld, binnen drie weken nadat de gemeenteraad het akkoord heeft bekrachtigd, worden verwijderd. Op de andere 51 taxistandplaatsen in de stad mogen de TCA-palen blijven staan maar mogen tot eind volgend jaar ook andere bedrijven palen zetten. Daarna moeten alle palen weg. Köhler: ,,We hebben niets tegen telefoonpalen. Het is handig om een paal te kunnen bellen als de telefooncentrale overbezet is en je moet wachten. Maar uit het oogpunt van gelijkberechtiging hadden we iedereen moeten toestaan om ook op mooie plekken zijn eigen paal neer te zetten. Een woud van reclame zou dan het gevolg zijn. Dus toen hebben we gedacht: dan maar helemaal geen palen.''

Aan de onder druk van het Amsterdamse gerechtshof gesloten overeenkomst tussen TCA en de gemeente zit een deal vast met de andere taxibedrijven in de stad over het gebruik van de taxistandplaatsen in de hoofdstad. Die moeten volgens de vorig jaar ingevoerde Taxiwet voor ieder taxibedrijf toegankelijk zijn. Köhler: ,,In feite is het maken van afspraken daarover niet nodig, omdat de wet voorschrijft dat iedere taxi daar mag komen. Maar in de praktijk leidt dat in deze stad toch tot problemen. Daarom hadden de taxibedrijven behoefte aan het maken van afspraken. Wij willen daaraan meewerken. Ook al omdat we niet bij iedere taxistandplaats permanent politie kunnen inzetten.''

Om gewelddadige taferelen tussen TCA-chauffeurs en concurrenten te voorkomen, komt op de zes belangrijkste taxistandplaatsen in de stad een ,,visuele scheiding'' tussen TCA-plaatsen en andere vakken. ,,Daar plaatsen we, als er ruimte voor is, een bloembak of we trekken een dikke streep'', zegt Köhler laconiek. Dat TCA de beste plaatsen houdt, is volgens de wethouder onzin.

De gemeentelijke bemoeienis heeft wel de woede gewekt van taxicentrales uit de andere grote steden, die zeggen dat zij het afgelopen jaar juist alles hebben gedaan om taxistandplaatsen voor de concurrenten zonder extra voorzieningen toegankelijk te maken. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) laat de Amsterdamse afspraken onderzoeken.

De regeling is door acht van de twaalf taxibedrijven getekend. De grootste concurrent van TCA, TaxiDirekt, weigerde op het allerlaatste moment te tekenen. Het bedrijf mist sancties en vreest dat TCA zich niet aan de afspraken zal houden, iets wat een dag voor de ondertekening nog leek te worden worden bevestigd door een persbericht van TCA. Daarin stond dat er geen sprake van was dat nu voortaan alle taxistandplaatsen voor iedereen toegankelijk zijn.

Köhler: ,,Dat was apert onjuist en dat heeft de advocaat van TCA ook bevestigd. De afspraak is dat TCA-chauffeurs die concurrenten dwarszitten, worden geschorst of eruit worden geflikkerd. Ach, zo'n persbericht moet je zien als poging om het akkoord aan de TCA-achterban te verkopen.''

    • Arjen Schreuder