Sharon Dijksma

De redacteuren Banning en Van Es schrijven dat Sharon Dijksma ,,als junior-Kamerlid een onschuldige, zo niet onnozele portefeuille toegeschoven (kreeg): `afvalstoffenproblematiek' (NRC Handelsblad, 12 februari).

Deze kwalificaties kunnen niet anders dan voor rekening zijn van de interviewers. Wij, de Metaal Recycling Federatie (MRF), hebben ervaren dat mevrouw Dijksma de afvalstoffenportefeuille zeker niet als onnozel beschouwt.

Wij zijn er haar nog altijd erkentelijk voor dat zij spontaan inging op de uitnodiging nader kennis te maken met de metaalrecyclingbranche. Door middel van het deelnemen aan een Tour de Branche langs een aantal bedrijven om in de praktijk te zien en te horen waar het werkelijk over gaat.

Mevrouw Dijksma was één van de weinige politici (die werden verondersteld met genoemde problematiek bezig te zijn) die de moeite nam daaraan een volle werkdag te spenderen.

    • Directeur Mrf
    • Drs. H.A. Voskamp