Schorsing om fraude met visa Boekarest

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het hoofd van de consulaire afdeling van de ambassade in Boekarest teruggeroepen naar Nederland en tijdelijk geschorst op verdenking van fraude met visa.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigde vanmorgen dat er twee onderzoeken lopen tegen H. Bovens, die sinds ruim drie jaar in Boekarest zat. Het zou vooral om onregelmatigheden gaan in de verlening van visa aan reisbureaus en autohandelaren. Tot dusverre richt de verdenking zich niet tegen anderen op de visumafdeling.

Nadat het ministerie eind oktober aangifte had gedaan van mogelijke fraude bij de verstrekking van visa, is de rijksrecherche begonnen met een onderzoek. Daarnaast heeft Buitenlandse Zaken ook een eigen intern onderzoek ingesteld.

Al geruime tijd circuleerden er berichten over onregelmatigheden op de visumafdeling. In verband hiermee stelde het Tweede-Kamerlid Hoekema (D66) in januari vragen aan minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken). Het aantal verstrekte visa verdubbelde onder Bovens' toezicht tussen 1997 en 1999 van 17.000 tot 35.000. Hierdoor was bij Buitenlandse Zaken argwaan gerezen.

In Roemeense kranten staan soms advertenties waarbij reisagenten klanten tegen hoge bemiddelingskosten, oplopend tot meer dan 2.000 gulden, een visum voor de Schengenlanden in het vooruitzicht stellen. Veel Roemenen beschouwen zo'n visum als een vrijbrief voor een beter bestaan in een West-Europees land. Een normaal visum kost bij de Nederlandse ambassade slechts zo'n zestig gulden.

Bovens kreeg half februari te horen dat hij met onmiddellijke ingang naar Nederland diende terug te keren. Ongeveer te zelfder tijd verrichtte de rijksrecherche een huiszoeking in zijn huurwoning in Boekarest.

Bovens laat overigens via een bevriende Nederlandse zakenman weten dat die huiszoeking zou zijn verricht in strijd met de Roemeense wet, doordat er geen functionaris van de Roemeense justitie bij aanwezig was. Ook kreeg zijn echtgenote geen reçu van de voorwerpen, waaronder juwelen, die werden meegenomen.

De geschorste consul houdt intussen zijn onschuld vol. Volgens hem hebben zich juist niet onder zijn toezicht maar onder dat van het huidige hoofd van de visumafdeling, S. Pena, onregelmatigheden voorgedaan met de visumverstrekking.

    • Floris van Straaten