Nederzettingen

Waarom beschrijft correspondent Salomon Bouman consequent Israëlische nederzettingen als `joodse wijken'.

Volgens Bouman is de nederzetting Givat Ze'ev een ,,buitenwijk van Jeruzalem in geannexeerd gebied'' (NRC Handelsblad, 24 februari).

Echter, volgens de internationale gemeenschap is deze `buitenwijk' een nederzetting, illegaal gebouwd op militair bezet en geconfisceerd gebied.

Eerder beschreef hij de Israëlische nederzetting Gilo als een `joodse wijk' (15 en 16 november vorig jaar). De internationale gemeenschap heeft Israëls annexatie van Jeruzalem nooit erkend. Toen Israël in strijd met het internationaal recht tot annexatie van Oost-Jeruzalem overging, riep de Veiligheidsraad in 1980 bij wijze van sanctie de VN-lidstaten op hun ambassade uit Jeruzalem terug te trekken.

De door Salomon Bouman gehanteerde term `joodse wijk' gaat voorbij aan het feit dat de nederzettingen Gilo en Givat Ze'ev, illegaal zijn gebouwd op militair bezet en geconfisceerd gebied en aan de mening van de internationale gemeenschap zoals is vastgelegd in het internationaal recht.

    • Arjan El Fassed