Natuurgebieden gaan ook in Nederland dicht

Het ministerie van Landbouw zou vanmiddag natuurorganisaties adviseren hun gebieden af te sluiten voor publiek wegens de mogelijke besmetting van loslopend vee met mond- en klauwzeer. Het advies volgt op een brief van Staatsbosbeheer aan Landbouw over het afsluiten van natuurgebieden.

Staatsbosbeheer sloot vorige week donderdag op eigen gezag al een groot deel van de natuurgebieden af voor het publiek. ,,Je kunt het risico nooit helemaal terugbrengen tot nul, maar je vergeeft het jezelf nooit als je niet al het mogelijke hebt gedaan om besmetting te voorkomen.', aldus een woordvoerder vanmorgen. Het publiek reageert volgens Staatsbosbeheer positief op de afsluiting. ,,Ze komen nu kijken naar de rood-witte afzetlinten en verbodsbordjes in plaats van naar de natuur', aldus de woordvoerder.

Vereniging Natuurmonumenten had tot nu toe slechts het gebied Tiengemeten afgesloten. Veel natuurgebieden (zoals de Veluwe) worden doorkruist door wegen. Afsluiten voor publiek heeft volgens een woordvoerder dan geen zin omdat het virus zich ook via bijvoorbeeld langsrijdende auto's kan verspreiden. ,,Vooralsnog verandert er voor ons dus niks.'

Landbouw laat weten het advies te hebben uitgevaardigd ,,om de risico's van een eventuele besmetting verder terug te dringen'. Volgens een woordvoerder zijn er geen nieuwe aanleidingen om de maatregelen aan te scherpen.

A. Bianchi van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad acht dat de kans op een besmetting met mond- en klauwzeer in Nederland inmiddels ,,niet erg groot' meer. Alle dieren die de ziekte uit Engeland zouden kunnen `inslepen' zijn geruimd. Bij die dieren zijn volgens Bianchi geen symptomen van de ziekte gevonden. De kans dat de ziekte met de wind overwaait over zee, noemt de deskundige ,,klein'.

Bianchi heeft wel kritiek op de aanpak van de Britten. De Engelse regering is te laat in actie gekomen tegen de uitbraak, vindt hij. ,,Engeland heeft het onderschat', aldus de viroloog, die minister Brinkhorst (Landbouw) adviseert over de maatregelen tegen de hoogst besmettelijke ziekte. Bianchi had verwacht dat de Engelse regering ,,sneller een algeheel vervoersverbod had afgekondigd'. Dat verbod kwam drie dagen na de eerste melding van de ziekte. Ook de wijze waarop in het Verenigd Koninkrijk gedode dieren worden geruimd biedt volgens Bianchi ,,geen garantie dat de ziekte zich niet verder verspreidt'.

De ,,middeleeuwse' grote brandstapels op de bedrijven brengen volgens de Nederlandse deskundige door de grote luchtontwikkeling besmettingsrisico met zich mee. LTO-Nederland heeft gisteren gepleit voor een algeheel vervoersverbod.