INTERNET

Een heel nuttige en duidelijke website is die van How Stuff Works. Hierop staan inmiddels bijna zeshonderd verklaringen van allerlei verschijnselen. Een groot deel hiervan is van technische aard. Stap voor stap en in voor leken begrijpelijke taal wordt alles uitgelegd, inclusief verklarende illustraties. De makers van How Stuff Works beantwoorden ook elke dag vragen van lezers.

www.howstuffworks.com