HILVERSUM VOLGENS DEN HAAG: SGP

Bas van der Vlies (58) is mediawoordvoerder van de SGP in de Tweede Kamer.

Kijkt u wel eens televisie?

,,Als ik hier door het gebouw loop, vang ik wel eens een paar beelden op. Maar aan mijzelf is het niet besteed, ik heb geen tv-toestel. Er wordt in onze kring verschillend mee omgegaan, we hebben ook niets tegen de techniek als zodanig. Maar de techniek van de televisie wordt verkeerd gebruikt, voor het spotten met normen en moraal. Er is te veel ranzigheid, te veel bloot, te veel geweld. Dat gaat de normen die wij stellen vér te buiten. De SGP maakt ook geen gebruik van de televisiezendtijd voor politieke partijen.''

Mist u daardoor niet veel?

,,Ik geloof niet dat ik hier in de Kamer geld als iemand met een informatie-achterstand. Ik haal mijn informatie en doordenking uit andere bronnen, de geschreven pers bijvoorbeeld. Ik luister wel eens naar de radio – hoewel daar ook gevloekt en gespot wordt. Wij stellen daar af en toe wel eens Kamervragen over. Over het algemeen vindt de SGP de grenzen voor de omroepmakers in zedelijk opzicht te ruim gesteld. Programmamakers zouden scherper moeten toezien op het moreel gehalte van de uitzendingen.''

Voelt u zich niet een roepende in de woestijn?

,,Ach, ik doe in opgewektheid mijn werk, ik ben een idealist, geen pessimist. En bovendien: als je vijftien jaar geleden het thema geweld op televisie aan de orde stelde, zoals wij, dan vond men dat betutteling. De zogeheten mondigheid van de kijker stond voorop. Ik constateer dat nu in brede kring de gedachte heeft postgevat, dat de onveiligheid op straat misschien wel begint met het geweld op de televisie. Ik wil ook niet beweren, dat het SGP-standpunt tegenover televisie nooit aan herijking toe zou kunnen zijn. Tenslotte hebben we sinds kort ook een website, www.sgp.nl.''