Hagemeyer richt zich op zijn Amerikaanse droom

Hagemeyer heeft zijn transformatie bijna voltooid. De koersval dwong het bedrijf tot een grote uitruil.

Ook Hagemeyer heeft eindelijk zijn niche gevonden. En ook voor dit fonds uit de AEX-index met de 25 grootste Nederlandse bedrijven is de huidige strategie voor een groot deel gebaseerd op een American dream.

In de Verenigde Staten zijn immers nog bedrijven te koop. Uit de VS komen nog steeds concepten die te kopiëren zijn naar thuismarkt Europa. En ook de meeste zakenbanken en adviseurs die dit soort operaties graag willen begeleiden hebben hun oorsprong in de Verenigde Staten.

Het lijkt bovendien wel alsof consultants overal hetzelfde verhaal vertellen: zorg dat je in een bepaalde sector wereldwijd de grootste en de beste kan worden. En zodra het uitzicht op zo'n lucratieve en dominante positie er is en er voldoende schaalgrootte bij elkaar is gekocht, kunnen alle overige activiteiten de deur uit. Voedingsconcern CSM – nam als marktleider in bakkerij-ingrediënten afscheid van Roosvicee en Hak – en groothandelaar Buhrmann – met de overname van Corporate Express – zijn Hagemeyer voor gegaan.

Hagemeyer heeft de afgelopen anderhalf jaar bedrijven met bijna 5 miljard gulden omzet bijgekocht en bedrijven verkocht of gesloten met een omzet van ruim 3 miljard gulden. Daarbovenop is nu ook het succesvolle Tech Pacific te koop gezet, een bedrijf dat handelt in computers en software met een omzet van 3,6 miljard gulden.

Wat is er over na deze omvangrijke uitruil? Hagemeyer was tot eind jaren negentig een `handelshuis', een bonte verzameling bedrijven die vanuit Naarden alleen werden afgerekend op de jaarlijkse groei van de winst per aandeel. Maar tijdens de Azië-crisis bleek hoe kwetsbaar die strategie was. Zo stortte dochterbedrijf Ceteco, een zelfstandig beursfonds dat ijskasten en tv's verkocht in Latijns-Amerika, zelfs helemaal in elkaar.

De nieuwe bestuursvoorzitter Rob ter Haar die afkomstig was van supermarktconcern Laurus, moest in 1999 een nieuwe strategie uitzetten die zoveel verschuivingen – en dus onzekerheden – meebracht dat beleggers aanvankelijk veel scepsis toonden. Pas vanaf maart vorig jaar begon de koers weer te stijgen (van beneden de 18 euro tot boven de 32 euro). Sindsdien is nog wel een correctie gevolgd tot een niveau van ongeveer 25 euro na twijfels over de Amerikaanse en Australische economie, waar Hagemeyer een derde van zijn omzet behaald. Gisteren werden de cijfers, ondanks lichte tegenvallers in Duitsland (hoge kosten) en Groot-Brittannië (brandstofstakingen), ontvangen met een koersstijging van een dubbeltje naar 25,10 euro.

Ter Haar heeft gekozen voor `professionele producten en diensten', een gefragmenteerde markt die in de VS zo'n 70 miljard dollar groot is en in Europa naar schatting 45 miljard euro. De omzet van Hagemeyer in deze sector is op jaarbasis zo'n 6 miljard euro.

Bij de `producten' is Hagemeyer de distributeur, ofwel groothandel, van elektrotechnische materialen als stekkers en (telecom)kabels, maar ook van veiligheidsmateriaal als kleding en helmen. Zo heeft Hagemeyer in Duitsland de meeste grote autoconcerns als klant. Wat betreft de `diensten' wil Hagemeyer voor klanten het liefste het volledige beheer doen van alle `niet-strategische goederen'.

En daar komen de Verenigde Staten om de hoek kijken, waar het overgenomen CamBar dat al tien jaar doet. ,,Een contract onderhandelen duurt drie tot zes maanden, maar dan heb je het ook voor vijf jaar. En als je het goed doet, kun je daarmee de kosten voor de klant met 2 procent verlagen'', vertelde Ter Haar. Het concept wordt nu vanuit Maastricht uitgerold in Europa. ,,Zoals na onderzoek is gebleken en wat we al dachten, zijn we de eerste die dit op Europese schaal kunnen aanbieden.''

    • Remmelt Otten