Greenspan: rente niet snel omlaag

Alan Greenspan vreest dat de Amerikaanse economie nog verder afremt voordat ze op lange termijn haar kracht weer toont. Hij biedt uitzicht op verdere verlaging van de rente, maar niet direct.

De beurzen reageerden gisteren in mineur op het betoog dat Greenspan, president van de Federal Reserve Board (de `Fed' – het stelsel van centrale banken) gisteren in het Huis van Afgevaardigden hield.

De groei van de Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal 2000 afgezakt tot 1,1 procent op jaarbasis, het laagste niveau sinds vijf jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel. De regering had een groei van 1,4 procent verwacht. In het derde kwartaal van vorig jaar realiseerde de economie nog een groei van 2,2 procent op jaarbasis.

Greenspan was gisteren iets somberder dan in zijn vergelijkbare optreden voor de Senaat, twee weken geleden. Toen wees hij erop dat het vertrouwen bij consumenten redelijk op peil bleef. Dat blijkt intussen een flinke duikeling te hebben gemaakt.

Het moet blijken of het optimisme van de consument voldoende blijft om de Verenigde Staten uit een recessie te houden, aldus Greenspan. De verkoop van auto's en huizen was overigens niet verder ingezakt, noteerde de Fed-president. En de technologie blijft dermate verbeteringen van productiviteit beloven dat de economie op langere termijn grotere groeikansen heeft dan nu worden gehaald. Zowel consumenten als ondernemers reageren nog niet steeds zo snel op gewijzigde economische omstandigheden als die zelfde nieuwe technolgie hen toestaat, aldus Greenspan. Dat maakt een eventuele recessie extra onvoorspelbaar.

Amerika's eerste centrale bankier moest wel vaststellen dat, zelfs na de twee renteverlagingen in januari (van ieder een half procentpunt), ,,het risico bestaat dat de economie zich op een pad blijft bewegen dat niet consistent is met een bevredigende economische ontwikkeling''.

De woorden van de Fed-president werden algemeen uitgelegd als somberder dan twee weken geleden. De aandelenbeurzen had al een snelle, verdere verlaging van de rente in de prijzen verwerkt en zowel Wall Street als Nasdaq zakten in toen bleek dat Greenspan die wens niet zou verhoren. De technologiebeurs bereikte haar laagste punt in ruim twee jaar. Greenspan gaf aan dat de Fed er de voorkeur aan geeft rente-beslissingen op haar reguliere bijeenkomsten te nemen. De eerstvolgende vergadering is op 20 maart.

Greenspan vond het gisteren nog te vroeg om te zeggen of de recente flinke dalingen van de aandelenbeurzen op zichzelf tot recessie kunnen leiden. President Bush zei dat Greenspans woorden zijn eigen pleidooi voor verlaging van de belastingdruk alleen maar onderstreepten.

    • Marc Chavannes