Geschiedenis 2

Ik vraag me af welke bronnen de commissie-De Rooy geraadpleegd heeft voor haar rapport. Een eenvoudige indeling met afgeronde jaartallen en bijbehorende logo's wordt al jaren gebruikt op Belgische lagere scholen. De indeling, waarbij de eerste blokken elkaar enigszins overlappen, ziet er als volgt uit: tot 5000 voor Chr.: oertijd; 5000-1200: nederzettingstijd; 3000-300: eerste wereldrijken; 700 v. Chr.-500 na Chr.: Grieks-Romeinse tijd; 500-1200: kersteningstijd; 1200-1500: stedentijd; 1500-1800: vorstentijd; 1800-1945: volkerentijd; vanaf 1945: onze tijd.

    • J. Peters