Friezen rapen om dierziekte geen kievitseieren

Voor het eerst in de lange geschiedenis van het traditionele `ljipaaien sykje' (kievitseierenzoeken) wordt het eerste eitje niet aangeboden op het provinciehuis. De provincie, de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) en de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) roepen de ongeveer 8.000 actieve `aaisikers' (eierzoekers) op de landerijen dit voorjaar te mijden. Zo moet mede worden voorkomen dat de besmettelijke infectieziekte mond-en klauwzeer via schoenzolen wordt overgedragen op het vee. Zolang er een verbod is op het houden van veemarkten, worden de eierzoekers verzocht hun liefhebberij niet uit te oefenen. Sake Roodbergen van de BFVW heeft er alle vertrouwen in dat de eierzoekers zich loyaal opstellen. Hij staat vierkant achter de oproep. Mond- en klauwzeer is een ,,maatschappelijke ramp'', zegt hij. ,,Als de boerenstand ons vraagt niet door de weilanden te lopen, doen we dat niet.'' Dat neemt volgens hem niet weg dat het voor de vele eierzoekers een fikse domper is. ,,Vergelijk het met een zuiderling die geen carnaval mag vieren.''