Rechter: deal met Roma moet openbaar

De Utrechtse Commissaris van de Koningin B. Staal moet de afspraken die zijn gemaakt met zigeunerfamilies Roma uiterlijk 15 januari openbaar maken. Dat heeft president P. van der Beek-Gilessen van de rechtbank in Utrecht bepaald.

Vijf Roma-families kregen in juli van dit jaar zeshonderdduizend gulden van de gemeente Driebergen in ruil voor hun vertrek uit die plaats. Aanleiding voor het vertrek van de zigeuners waren de hoog opgelopen spanningen in een woonwagenkamp. Twee van de vijf families slaagden er echter niet in om een vaste woonplaats te vinden. In die tijd verbleven ze illegaal in meerdere Utrechtse gemeenten, waar ze telkens weer over de gemeentegrens werden gezet.

Staal eiste van de zigeuneursfamilies een `substantieel deel' van de vertrekpremie die ze gekregen hadden van de gemeente Driebergen terug, in ruil voor herhuisvesting in Utrecht. Hoewel de Roma-families bleven volhouden niet in staat te zijn om het geld terug te betalen, gingen ze uiteindelijk toch overstag. Hoeveel de families betaalden, is nooit bekend gemaakt. Dit tot grote onvrede van het Utrechts Nieuwsblad. De krant spande Staal een kort geding aan om hem zo te dwingen het bedrag te noemen dat de families moesten betalen. De Commissaris van de Koningin weigerde dit, omdat volgens hem bij openbaarmaking van de gevraagde informatie de privacy van de zigeunerfamilies in het geding kwamen. ,,Iedereen heeft recht op geheimhouding van zijn persoonlijke financiële transacties. Bovendien zou zonder deze geheimhouding er waarschijnlijk geen overeenstemming met de Roma-families zijn bereikt'', aldus Staal tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak die eerder voor de rechtbank in Utrecht plaats had. Volgens de Utrechtse rechtbankpresident Van der Beek-Gilessen kan echter ,,niet gezegd worden dat door openbaarmaking van de afspraken de persoonlijke levenssfeer van de Roma-families dermate wordt geschaad, dat het publieke belang bij openbaarmaking terzijde zou moeten worden geschoven.'' De president wees Staak er dan ook op dat ,,dergelijke informatie uit een oogpunt van doorzichtig en zuiver bestuur openbaar hoort te zijn.''

Staal was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.