Onderzoek ambassade

De rijksrecherche is bezig met een onderzoek naar de rol van de Nederlandse ambassade in Roemenië bij oplichting met visa-aanvragen. Roemeense tussenpersonen zouden aan particulieren duizenden guldens vragen voor bemiddeling bij de ambassade voor visa naar Nederland. Een visum bij de ambassade kost feitelijk enkele tientjes.

Eerder onderzocht het ministerie van Buitenlandse Zaken ter plekke of ambassadepersoneel mogelijk was betrokken bij de fraude. Volgens een woordvoerder zijn daaruit geen bewijzen voortgekomen dat daar serieuze malversaties plaatsvinden.

Aanleiding voor het departementale onderzoek was de melding in augustus van een Nederlander dat er in Boekarest frauduleuze praktijken plaatsvinden met visa. ,,De man heeft ook de rijksrecherche ingelicht. Die is op eigen verantwoordelijkheid begonnen met een onderzoek naar strafrechtelijke feiten'', zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

In Roemenië zijn bemiddelaars, zoals reisbureaus, actief bij de aanvraag van visa voor Roemenen. Op zich is bemiddeling toegestaan, maar de ambassade moet erop toezien dat bemiddelaars zich niet schuldig maken aan oplichting of misleiding van burgers.