LITERATUUR

Onder de titel Lezen achter de letters bundelde Hella Haasse, zoekend naar de bronnen van haar schrijverschap, haar belangrijkste beschouwingen over de Nederlandse literatuur van na 1945.

,,`Zielsverwantschap' lijkt [...] wel een sleutelwoord in Haasse's literatuurbeschouwingen. [...] Lezen achter de letters moet je in meer of mindere mate lezen door een bril met historisch perspectief. Het essay is wellicht, meer nog dan de roman, een tastend, `pogend', tijdsgebonden genre.'

Margot Dijkgraaf, 29 december 2000

Uitg. Querido, 297 blz, prijs ƒ47,50

***