Jehova's (1)

Graag wil ik reageren op het artikel `Het soort dat niet terugdeinst' (Z, 23 dec.) Ik ben een gehuwde man van 50 jaar. Mijn ouders werden Jehova's getuigen toen ik drie jaar was. Ik ben in deze Amerikaanse sekte opgevoed tot ongeveer mijn 19e jaar. Daarna ben ik mijn eigen leven in gaan richten. Dit is tot op de dag van vandaag nooit geaccepteerd.

Dat ze soepeler zouden zijn geworden is niets meer dan uiterlijke schijn.

Het lijkt een nieuwe manier om hun dogmatische, intolerante denkbeelden te kunnen blijven verkondigen in een tijd waarin zij absoluut geen aansluiting meer kunnen vinden. Hun wereldbeeld is volkomen destructief en zelfs bedreigend voor een maatschappij waarin voor iedereen plek moet zijn. Ze geloven nog steeds in een Oordeelsdag waar iedereen zonder uitzondering door hun God Jehova persoonlijk zal worden vernietigd.

Alleen als je bereid bent een goed en fanatiek getuige van Jehova te worden is er een kans op overleving. Je leeft dan eeuwig in een Paradijstoestand op aarde. Seks voor het huwelijk (om te genieten i.p.v. kinderen te verwekken), en sensuele kleding worden zonder pardon verworpen als duivels en als Godslastering. Mensen die homofiel zijn moeten eerst worden genezen, anders mogen ze niet toetreden.

Het is het geloof van de angst en intolerantie. Angst voor de dood, die veelal labiele mensen ziek en depressief maakt. Door hersenspoelingen middels uitgekiend lees- en studiemateriaal uit Amerika, verliezen de leden de realiteit volkomen uit het oog en gaat hun leven volledig op in krampachtig streven naar Eeuwig Leven. Alleen de Geestelijk Leiders in Amerika worden hier schatrijk van.

Mensen die maatschappelijk in de problemen zitten en heel veel moeite hebben met de soms hoge eisen, die de maatschappij aan ons stelt, worden een gewillig slachtoffer. Als je dan ook nog bereid bent overal afstand van te doen, mag je de rest van je levengratis werken en de Leer verkondigen voor dit genootschap.Tegen kost en inwoning mag je `Wachttorens' drukken. Het Genootschap in Amerika of Amsterdam wordt er echt geen cent armer van. Uitsluiting, interne bestraffingen en bedreigingen met Gods oordeel maken van de leden slachtoffers van de angst.

Het richt velen van hen psychisch en lichamelijk te gronde. Uit eigen ervaring weet ik dat mensen, die ik gekend heb, door zelfmoord een uitweg zochten uit de beklemming van deze sekte. Ook werden mensen die ik gekend heb en waarvan de partner weigerde toe te treden, zo zwaar onder druk gezet en bang gemaakt, dat ze uiteindelijk uit wanhoop besloten tot een echtscheiding. Het heeft inmiddels wereldwijd talloze gezinnen uit elkaar gerukt.

Ook zeggen getuigen van Jehova van zichzelf dat ze geen deel mogen uitmaken van deze slechte en goddeloze wereld. Dat is de reden dat ze niet mogen stemmen bij de verkiezingen. Iedere vorm van politieke belangstelling of deelname is hun verboden.

Naar mijn mening is dat in maatschappelijk opzicht zelfs gevaarlijk en bedreigend. Verjaardagen, Kerstmis, pasen, pinksteren, oud en nieuw mogen niet gevierd worden door Jehova's getuigen. Natuurlijk is dit slechts een topje van de ijsberg. Van mijn eigen (traumatische) ervaringen heb ik niet eens gesproken.

Het wordt zo langzamerhand tijd, dat deze misstanden tot in detail in de openbaarheid komen en doorgelicht worden op maatschappelijke aanvaardbaarheid.

We praten almaar over zinloos geweld, discriminatie en criminaliteit.

Nou: hier heb je alles bij elkaar in één organisatie. Maar wat doen we ermee ?

    • J. Pronk Zoetermeer