Franse EdF laat beslag leggen op stroomnet

Het Franse staatsbedrijf Electricité de France (EdF) heeft beslag laten leggen op het landelijke stroomnet in Nederland. Dit heeft TenneT, de beheerder van het landelijke net, gisteren bevestigd.

Voor de Nederlandse burger zal het beslag weinig gevolgen hebben, maar het kan een struikelblok worden bij de overdracht van het net door de Nederlandse stroomproducenten aan de Nederlandse staat. De Nederlandse elektriciteitsproducenten, verenigd in de Sep, zijn nu nog economisch eigenaar van het landelijk hoogspanningsnet, maar begin dit jaar kwamen ze met minister Jorritsma (Economische Zaken) overeen het net te verkopen aan de Staat voor een bedrag van 2,2 miljard gulden. TenneT blijft als netbeheerder de juridische eigenaar van het net.

Het beslag dat de Fransen kort voor de Kerstdagen bij de rechtbank in Arnhem hebben laten leggen is een uitvloeisel van de juridische procedures, waarin de Sep verwikkeld is geraakt met EdF. De Sep heeft recentelijk een afnamecontract met EdF opgezegd, maar de Fransen vochten dit met succes aan voor de Arnhemse rechter. Die bepaalde eerder deze maand dat de Sep zijn verplichtingen moet nakomen op straffe van een dwangsom van een half miljoen per dag, zolang de Franse rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure.

Begin jaren negentig sloot de Sep een contract met EdF voor de levering van ongeveer 600 megawattuur per jaar (de hoeveelheid die een flinke energiecentrale jaarlijks produceert). Sindsdien wordt de elektricteitsmarkt langzaam geliberaliseerd en mede daardoor zijn de stroomprijzen gedaald. De prijs die contractueel is afgesproken ligt daardoor hoger dan de prijzen die nu worden gerekend.

Dat de Sep, die op 1 januari ophoudt te bestaan, het contract heeft opgezegd, is mede gebeurd onder druk van de politiek. De politici willen niet dat deze zogeheten `baksteen' drukt op de tarieven, die verbruikers betalen in de vorm van een heffing. Bovendien neemt de import van de Franse stroom een forse hap uit de schaarse importcapaciteit van het landelijk net. Het juridische argument dat de politici en de Sep hanteren voor de opzegging is dat de externe omstandigheden sinds de ondertekening van het contract zo drastisch zijn veranderd door de liberalisering, dat aanpassing van het contract is gerechtvaardigd. Of de Franse rechter dat ook vindt, blijkt mogelijk pas over een jaar.