Co-piloot hoeft nog niet met pensioen

Vliegtuigmaatschappij Martinair moet een 56-jarige co-piloot die deze maand verplicht met pensioen ging, weer in dienst nemen. Dat heeft de waarnemend rechtbankpresident A. van der Meer in Haarlem gisteren in kort geding bepaald. Volgens de rechter is er sprake van leeftijdsdiscriminatie.

De vlieger was per 1 december met pensioen gestuurd op grond van een bepaling in de CAO voor vliegers van Martinair. Daarin staat dat vliegers nadat ze 56 jaar zijn geworden, verplicht gepensioneerd worden. De co-piloot stapte naar de rechter, omdat hij zich veel te jong voelt om te stoppen. Bovendien gaat hij er zo'n veertienduizend gulden bruto per maand in salaris op achteruit.

Volgens Martinair is de leeftijdsgrens van 56 jaar voor vliegers onderdeel van een zorgvuldig gekozen pakket arbeidsvoorwaarden. De regeling zou ook doorstroming van vliegend personeel bevorderen.

De waarnemend president van de rechtbank stelt de vlieger echter in het gelijk. De zaak is volgens hem te vergelijken met het geschil tussen een groep scheidsrechters en de KNVB over de leeftijdsgrens van 47 jaar. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde begin dit jaar dat in die kwestie sprake is van leeftijdsdiscriminatie.

Het vonnis van de rechtbank in Haarlem is een voorlopig oordeel. Het wachten is op de uitkomst van een bodemprocedure, die 44 vliegers van Martinair over dezelfde kwestie hebben aangespannen bij de kantonrechter in Haarlem. Ook deze groep vecht de gehanteerde leeftijdsgrens van 56 jaar aan. De uitspraak in deze procedure wordt begin volgend jaar verwacht.

N. van Dijk, directeur van het Landelijk Bureau Leeftijd (expertisecentrum op het terrein van leeftijdsdiscriminatie), noemt het oordeel in kort geding ,,een bemoedigende en hoopgevende uitspraak''. Het past volgens haar in een steeds duidelijker wordende trend dat het ,,geen pas geeft werknemers op een gegeven moment op straat te kieperen omdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt''.

Er is nieuwe wetgeving op dit terrein in de maak. Tot nu toe is het zo dat in CAO's een bepaalde pensioengerechtigde leeftijd kan worden afgesproken. Het is onduidelijk of nieuwe wetgeving uitzonderingsbepalingen op het gebied van leeftijdsdiscriminatie met het oog op pensionering nog toe zal staan. Van Dijk verwacht dat het ,,nog wel een paar jaar'' zal duren vooraleer het maken van dergelijk onderscheid in arbeidsovereenkomsten wordt verboden.