BEHANDELING VAN COPD MET CORTICOSTEROÏDEN LEVERT WEINIG OP

Amerikaanse onderzoekers zetten vraagtekens bij het voorschrijven van corticosteroïden aan mensen met COPD, een verzamelnaam voor longemfyseem en chronische bronchitis. Patiënten die deze ontstekingsremmers gebruiken, hoeven weliswaar minder vaak wegens acute ademnood naar de dokter, maar de gestage afname van de longfunctie gaat ondanks de medicatie gewoon door (The New England Journal of Medicine, 28 dec). In Nederland hebben naar schatting één miljoen mensen COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Men spreekt van COPD als de allerkleinste vertakkingen van de luchtpijp of het longweefsel zelf zijn aangedaan. Anders dan astma geeft COPD voortdurend klachten: aanhoudend hoesten, kortademigheid en piepende ademhaling. De kortademigheid verergert in de loop der jaren, kan invaliderend worden en zelfs tot de dood leiden. COPD komt praktisch alleen voor bij volwassen straffe rokers. De ontstekingsverschijnselen die zowel bij astma als COPD een rol spelen worden doorgaans behandeld met inhalatiecorticosteroïden. Het medicijn wordt verneveld en ingeademd. Na recente Europese onderzoeken staat deze behandelwijze ter discussie. Als de corticosteroïden al verbetering brachten, dan was dat bij patiënten bij wie de ziekte al flink was gevorderd. Dat beeld komt ook naar voren uit de Amerikaanse studie, die werd uitgevoerd met ruim 1100 patiënten. Alle deelnemers hadden lichte tot matige COPD. Negen van de tien deelnemers rookten (gemiddeld een pakje per dag), terwijl de niet-rokers pas kort tevoren waren gestopt. De helft van de deelnemers kreeg een corticosteroïde, de anderen een nepmiddel. De deelnemers werden gedurende 40 maanden gevolgd. Het belangrijkste resultaat: de corticosteroïden hadden geen effect op de met COPD gepaard gaande achteruitgang van de longfunctie. De patiënten die geen corticosteroïden kregen, hadden wel tot twee keer zo vaak een dokter of een ziekenhuisopname nodig. Voldoende reden om deze middelen voor te schrijven, ware het niet dat ze ook een kleine maar significante afname van de botdichtheid en huidproblemen veroorzaken.

    • Huup Dassen