ALTERNATIEF

De kruistocht van professor Piet Borst (`Waarom trekt alternatief?' W&O, 16 december) tegen de alternatieve geneeskunst gaat onverminderd door. Allereerst wordt de reguliere geneeskunst het predikaat serieus gegeven, waarmee impliciet alle andere vormen van geneeskunst als niet serieus worden bestempeld.

Kennelijk frustreert het de heer Borst dat een toenemend aantal steeds mondiger wordende mensen zijn opvatting niet deelt en `alternatief' wel serieus neemt. Dat leidt hem ertoe aan het eind van zijn artikel een meer bescheiden reguliere geneeskunst te propageren waarbij hij nu juist een paar argumenten vermeldt die mensen vraagtekens doen stellen bij het primaat van de reguliere geneeskunst: het geheim – voor ons èn de heer Borst – van de zelfhelende kracht van ons lichaam. De mystiek in de geneeskunst is vervangen door maat en getal en bewezen effectiviteit. De vraag kan zijn of die de gehele werkelijkheid dekken. Wordt het geen tijd die vooronderstellingen opnieuw ter discussie te stellen?

Een bescheiden geneeskunde moet, wil het geen geloof in eigen vooronderstellingen zijn maar echte wetenschap nastreven, steeds open staan voor nieuwe gezichtspunten die oude stellingen omver kunnen werpen. Borsts opmerking over `If you cannot beat them, join them' is een eerste stap naar fundamentele vernieuwing van wetenschap. Wellicht zette hij zelf aan het eind van zijn verhaal daartoe die eerste, aarzelende stap.

    • R. Mees Zeist