Zorreguieta

Ieder die de oorlog '40-'45 en de jaren direct daarna heeft meegemaakt, zal zich herinneren hoe, dankzij de bijzondere rechtspleging, alle `verkeerde' of `foute' Nederlanders zijn vervolgd, al dan niet gestraft en uiteindelijk `gezuiverd' werden. Veelal keerden zij terug in de maatschappij. Met deze gang van zaken was eigenlijk iedereen tevreden; de teruggekeerde democratie had goed gewerkt en men ging aan de slag voor de wederopbouw.

Men kan gevoeglijk aannemen dat in Argentinië de democratisch gekozen regering ná Videla op eenzelfde wijze tewerk is gegaan en dat vader Zorreguieta dus is `gezuiverd'. Het is puur onbeleefd, dom en bekrompen om deze man, dertig jaar na dato, nog met het bekende Hollandse vingertje na te wijzen en te beschuldigen en daarmee het leven en de toekomst van dochter Maxima en de kroonprins zo moeilijk te maken. Het bewijst alweer hoe kleinzielig en beperkt de Nederlanders kunnen zijn.

    • L.J.A. Borgerhoff Mulder-Fernhout