Zieltjes jagen

De patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk, Aleksej II, heeft de rooms-katholieke kerk – opnieuw – verweten in Rusland op zieltjes te jagen ten koste van de orthodoxe kerk. ,,Als zij [de katholieken] de orthodoxie zien als evenzeer in staat de mens te redden als het katholicisme, wat is dan de zin van deze constante poging om mensen naar het andere geloof te trekken?'', aldus de patriarch. In het verleden heeft Aleksej zich steeds verzet tegen een bezoek van de paus aan Rusland, met het argument dat de katholieke kerk de orthodoxe kerk gelovigen ontfutselt.