Willem-Alexander

Het artikel `Prins moet wachten zolang politici praten' begint met de zin ,,Prins Willem-Alexander verlooft zich...''. Vervolgens begint de tweede alinea met: Het is de jongste prognose (alsof we met een voetbalwedstrijd te maken hebben). Deze mededeling staat op de voorpagina van de krant van 22 december. Begaan met het koninklijk huis, en vooral verrast door de eerste alinea, beginnen we met interesse de rest van het artikel te lezen. Vervolgens komen een aantal ons bekende thema's aan de orde. Van hofprotocol, verkiezingen en de rol van de schoonvader. Een verwijzing volgt nog naar het gezaghebbende weekblad Privé en het artikel wordt afgesloten met een opmerking dat alles uiteindelijk een vorm van speculatie is die even grillig is als het verloop van koersen op internationale effectenbeurzen.

Een teleurstellend artikel zonder nieuws en dat op de voorpagina. Misschien kan die pagina in de toekomst worden voorbehouden aan berichten met een werkelijke nieuwsrelevantie!

    • Simon P. Duursema