Weinig vuurwerk in Enschede

Volgens de politie Twente bereidt Enschede zich ,,opvallend rustig'' voor op de komende jaarwisseling. Zo is het aantal verkooppunten voor vuurwerk vergeleken met voorgaande jaren drastisch gedaald. Slechts één van de acht winkels die in Enschede dit jaar vuurwerk mogen verkopen, doet dit ook werkelijk. Ook het aantal meldingen van vuurwerkoverlast ligt aanzienlijk lager dan vorig jaar. De verwachting is dan ook, dat er rond de jaarwisseling in Enschede weinig vuurwerk zal worden afgestoken. Bij vuurwerkhandelaar Haarman in Enschede daarentegen ,,loopt hetstorm'', aldus de eigenaar.

Het Informatie en Adviescentrum (IAC) van de gemeente Enschede heeft geen aanwijzingen dat de aanstaande jaarwisseling tot extra problemen bij de slachtoffers van de vuurwerkramp leidt. Ook Th. Loomans van Mediant nazorg vuurwerkramp, dat psychische hulp verleent, constateert geen nog geen toename van het aantal Enschedeërs met problemen. ,,We hebben rond de Nieuwjaar de achterwachtfunctie opgeschaald, voor het geval er extra vraag komt. Tot nu toe is er nog geen extra beroep op ons gedaan.''