Veel fouten bij omzetting frank in euro

Uit een eerder dit jaar door de Europese Commissie gepubliceerd onderzoek bleek dat Belgen van alle inwoners van de Europese Unie het best op de hoogte zijn van de waarde van de euro.

Maar volgens de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop maken veel winkels die een dubbele prijsaanduiding hanteren, fouten bij de omrekening van franken naar euro's.

Uit een deze week gepubliceerd onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat ruim een kwart (28 procent) van de winkels rekenfouten maakt. Uit het onderzoek blijkt overigens dat in de etalages van de meeste winkels (88 procent) helemaal nog geen prijzen in euro's staan aangegeven. Het best scoren de telefoonwinkels met 27 procent, gevolgd door fotowinkels (24 procent) en computerwinkels (19 procent).

Dubbele prijsaanduiding is wel vaker te vinden in de vakken van Belgische supermarkten. Volgens Test-Aankoop geeft 57 procent van de supermarkten de prijzen van zijn produkten in franken en in euro's. Volgens Test-Aankoop ontstond in de meeste winkels een ,,golf van paniek'' als werd gevraagd in euro's te mogen betalen. Indien dit wel mogelijk was, werden in 6 procent van de gevallen fouten gemaakt bij prijsomzetting van franken naar euro's.

Test-Aankoop onderzocht in maart en april van dit jaar bijna duizend detailhandelszaken in elf Belgische steden. De Belgische consumentenorganisatie heeft intussen de regering gevraagd een dubbele prijsaanduiding vanaf september 2001 tot ten minste eind februari 2002 verplicht te stellen. Een dergelijke verplichting geldt nu nog altijd niet.

In Nederland bestaat hierover een akkoord tussen overheid en bedrijfsleven. Euromunten en eurobankbiljetten komen vanaf 1 januari

2002 in omloop in de twaalf landen van de eurozone.