Reiskosten

Toelichting:

De fiscale regeling voor het privé-gebruik van een personen- of bestelauto van de zaak is veranderd. De nieuwe regeling houdt meer rekening met het feitelijke privé-gebruik van de auto. Als het privé-gebruik meer bedraagt dan 7.000 kilometer per jaar moet u 25% van de catalogusprijs van de auto bijtellen. Bij 7.000 kilometer of minder gelden lagere percentages. Dan moet wel uit een rittenadministratie blijken dat u niet meer privé heeft gereden.

Voor het regelmatig woon-werkverkeer per fiets met een enkelereisafstand van meer dan 10 kilometer kan de fietsaftrek gelden. Als voorwaarde hiervoor geldt dat de belastingplichtige op ten minste drie dagen per week naar en van zijn werk reist en in meer dan 70% van het aantal reizen met de fiets gaat. Verder geldt als voorwaarde dat de per fiets afgelegde enkelereisafstand meer dan 10 kilometer bedraagt en dat men beschikt over een fietsverklaring van de werkgever. De fietsaftrek bedraagt 774 gulden.

Voor het regelmatig woon-werkverkeer met het openbaar vervoer kan de reisaftrek van toepassing zijn. Voor deze aftrek geldt een aantal voorwaarden: de belastingplichtige moet beschikken over een openbaar-vervoerverklaring en de per openbaar vervoer afgelegde enkelereisafstand moet meer dan 10 kilometer bedragen en de belastingplichtige moet regelmatig (doorgaans minimaal één keer per week of minimaal 40 dagen in 2001) tussen zijn woning en zijn werkplek heen en weer reizen per openbaar vervoer.