Ramsj

Dr. L. de Jong: Herinneringen (twee delen). Paperbacks, Sdu 1993 en 1996, van ƒ34,90 voor ƒ14,95 per deel. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam, Donner Rotterdam.

De memoires van Loe de Jong, `de bekendste Nederlandse geschiedschrijver van deze tijd,' aldus de flaptekst uit 1993. In het eerste deel komt zijn jeugd (vol verliefdheden) in het vooroorlogse Amsterdam aan bod, gevolgd door zijn loopbaan als journalist bij De Groene Amsterdammer en zijn vlucht, in de meidagen van 1940, naar Engeland waar hij bij Radio Oranje ging werken. Deel twee richt zich op het werk van De Jong als directeur van het Riod, met als kern een uitvoerig verslag van de gesprekken die hij halverwege de jaren vijftig voerde met prinses Wilhelmina.

G.L.Durlacher: Met haat valt niet te leven. Gebonden, Meulenhoff 1998, van ƒ58,50 voor ƒ24,85. Scheltema Amsterdam, Donner Rotterdam.

Mooi verzorgd eerbetoon aan de in 1996 overleden socioloog en schrijver (onder meer Strepen aan de hemel, zijn herinneringen aan Auschwitz) Gerhard Durlacher. Naast een aantal kranteninterviews met Durlacher, bevat de bundel fragmenten uit het grote televisieportret dat Adriaan van Dis in 1987 van hem maakte. Het boek opent met vier indrukwekkende krantenartikelen van de schrijver zelf, gewijd onder meer aan zijn lotgenoot bij uitstek: Primo Levi.

Ernest Shackleton: Zuid. Paperback, Atlas 1998, van ƒ49,90 voor ƒ19,90. Steven Sterk Utrecht.

Een van de grote krakers uit de reisliteratuur, oorspronkelijk gepubliceerd in 1919. Het is het verslag van de expeditie naar Antarctica die Shackleton in 1914 ondernam om daar als eerste te voet de zuidpool over te steken. Maar zover zou het niet komen: Shackletons schip de Endurance komt vast te zitten in het pakijs, en dat is het begin van twintig lange, koude, en meestentijds ook nog eens donkere maanden. Prachtig avonturenboek, vol met ijzingwekkende beschrijvingen van het poolklimaat. Ook bij Steven Sterk: O, Wies! 't Is hier zo mooi!, het enthousiaste reisverslag (deels bestaande uit brieven aan zijn vrouw) van de Nederlandse botanicus en evolutionist Hugo de Vries die in 1904, 1906 en 1912 de Verenigde Staten bezocht. Van ƒ49,90 voor ƒ15,-.

Igor Cornelissen: Paul de Groot, staatsvijand nr.1. Paperback, Nijgh & Van Ditmar 1996, van ƒ39,90 voor ƒ14,90. De Slegte.

`Lengte: 1.65-1.70 meter, haar: zilver tot witgrijs achterover gekamd, gelaat: bolvormig, ogen: donker-fel, benen: kort, romp: stevig, spraak: vlug, Amsterdams,' aldus een door de BVD opgesteld signalement van Paul de Groot, dat ook nog wist te melden dat hij een `echte zenuwpatiënt' was en bovendien `een tiran in zijn huiselijke omgeving'. Cornelissen schreef een aardig, vaak geestig portret van de man die onvoorwaardelijk geloofde in de leer van Stalin en als een vorst heerste over de CPN.

William Henry Marquess: Lives of the poet. Gebonden, The Pennsylvania University Press 1985, van ƒ85,- voor ƒ24,-. Roelants Nijmegen.

`The first century of Keats biography,' luidt de ondertitel van deze bekroonde studie over de ontwikkeling van de literaire biografie in het negentiende-eeuwse Engeland. Aan de hand van een tiental biografieën van Keats – de vroegste uit 1841 – laat Marquess zien hoe het beeld van de dichter langzaam evolueert, en hoe tegelijkertijd allerlei romantische en moralistische sentimenten uit de biografieën verdwijnen.

Antony Beevor: Stalingrad, the fateful siege: 1942-1943. Gebonden, Viking 1998, van ƒ91,- voor ƒ27,50. De Boekenmarkt Den Haag.

`Cool and heartrending, balanced and detailed: the best war history to appear for many years,' schreef Robert Conquest over Beevors Stalingrad, het spannende verslag van een van de belangrijkste veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog. Boek is gebaseerd op uitvoerig archiefonderzoek, zowel in Russische als in Duitse archieven, waarbij diverse primaire bronnen (brieven, dagboeken, militaire rapporten) voor het eerst boven tafel kwamen.

Yaffa Eliach: There once was a world. Gebonden, Little, Brown and Company 1998, van ƒ129,80 voor ƒ39,95. Nayler & Co Den Haag.

Vuistdikke kroniek over het vooroorlogse joodse leven in het Litouwse dorpje Eishyshok, geschreven door de historica die eerder met haar collectie van zestienhonderd familiefoto's uit Eishyshok bijdroeg aan de zogeheten Tower of life in het United States Holocaust Memorial Museum. Boek begint in de middeleeuwen toen de eerste joden zich in het dorpje vestigden, en eindigt – onafwendbaar – met de deportatie in 1941 van de ruim drieduizend joodse inwoners van Eishyshok naar de Duitse vernietigingskampen.

Hans Devisscher (red.): Praag Art Nouveau. Metamorfoses van een stijl. Paperback, Snoeck 1998, van ƒ90,50 voor ƒ34,50. De Slegte.

Catalogus bij een expositie die eind 1998 in Brussel werd gehouden. Samensteller Petr Wittlich (`eminent kenner van de artistieke situatie rond de eeuwwisseling') zorgde voor een schitterend overzicht van de Praagse Art Nouveau, onderverdeeld in een veelheid aan terreinen: architectuur, fotografie, boekomslagen, affiches, sieraden, beeldhouwkunst enz. Fraaie reproducties.

    • Henk Lagerwaard