Rampen minder schade

Dit jaar hebben zich veel meer natuurrampen voorgedaan dan ooit, maar de economische schade is verhoudingsgewijs kleiner. Het Duitse Münchener Rück, de grootste herverzekeraar ter wereld, registreerde dit jaar 850 natuurrampen. Dat zijn er honderd meer dan in 1999, dat al een record opleverde. Toevalligerwijs deden rampen zich in 2000 voor in niet erg dicht bevolkte gebieden. Over de hele wereld kwamen 10.000 mensen om het leven tegen 75.000 in 1999. De economische schade kwam uit op ongeveer 30 miljard dollar. Dat is heel wat minder dan de 100 miljard dollar schade die vorig jaar werd geleden.