Pas op week 54

Wees op uw hoede op oudejaarsdag 2000. Er zijn dit jaar maar liefst 54 weken nodig om alle dagen onder dak te brengen, en sommige computers kunnen zich daarin verslikken.

Een schrikkeljaar heeft 52 weken en twee dagen. Meestal vallen die twee extra dagen in dezelfde week. Maar niet altijd.

2000 is begonnen met een zaterdag. Dat is de laatste dag van de week, hoewel veel mensen, ook ontwerpers van kalenders, daar anders over denken. Na zaterdag 1 januari 2000 zijn 52 volle weken gevolgd, waarvan de eerste begon op zondag 2 januari en de laatste eindigt op zaterdag 30 december. Zondag 31 december is de eerste dag van de 54ste week.

Het laatste schrikkeljaar dat begon met een zaterdag was 1972. Computers waren toen niet zo alomtegenwoordig als nu.

Computerprogramma's laten soms maar 53 weken toe. In dat geval kan het programma een fout melden of vastlopen, of foutieve cijfers presenteren.

Blijf op oudejaarsdag binnen, zet geen elektrische apparaten aan en zeker geen computers. Zorg dat u noodvoorraden hebt, houd ramen en deuren gesloten en houd een brandblusser paraat.

Zalig uiteinde.

    • Herbert Blankesteijn