Onomapotee

De recaltrisante ostopeaat

Stond in de conservatiezaal

Van het acamedisch centrum

En riep: dit is geen hallicunatie,

Ik heb hapetitis!

Mijn homoglebinegehalte is te laag!

Mijn cellen hebben geen aminutie meer,

Mijn imminuteit is decifiënt.

Ik ben totaal gedemarisoleerd!

Er is een invertentie nodig,

Een amtupatie van de bus van Uisteuchias!

Maar de kool-, nees- en eurarts was niet te verwurmen.

En zo jammerde hij verantwoordigd:

't Is ondecromatisch, onmecradotisch,

Ondecramotisch, onmacrodetisch,

Oncrademotisch, ondocrematisch!

    • Rudy Kousbroek