Olievelden

Het verhaal over de olie in de voormalige Sovjet-Unie in het Profiel-Olie (14 december), geeft een geheel verkeerd beeld van de situatie. Er wordt vermeld dat Azerbajdzjan (Bakoe) in de Tweede Wereldoorlog nog steeds 70 procent van de olie leverde. In de jaren veertig overvleugelden de olievelden van het Wolgagebied rond Koejbysjev Bakoe echter sterk en rond 1950 produceerden ze meer dan drie keer zoveel olie als Bakoe. Waarschijnlijk is de opsteller van het overzicht in verwarring gebracht door de naam die de Sovjets aan de olievelden van het Wolgagebied gaven, namelijk het Tweede Bakoe, en heeft hij de productiecijfers van beide producenten bij elkaar gevoegd.

    • Drs. J. de Vries