Kinderopvang

Toelichting:

Als een belastingplichtige zelf betaalt voor kinderopvang en voldoet aan de volgende voorwaarden kunnen de uitgaven boven de drempel afgetrokken worden:

De belastingplichtige en zijn of haar eventuele partner verrichten beiden (buiten het huishouden) betaalde arbeid en deze werkzaamheden leveren per persoon meer dan 8.676 gulden (8.523) / 3.937 gulden (3.868) aan belastbaar inkomen op. Dit geldt ook voor samenwonenden die niet kiezen voor behandeling als partners maar die wel voldoen aan de voorwaarden die voor die keuze gelden. Uitzondering is de situatie waarin voor de partner de meewerkaftrek van toepassing is; en

Er wordt voldaan aan bepaalde administratieve voorwaarden; en

Het betreft alleen kinderopvang die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.