Informatie

Informatie:

Uitgebreide informatie over zowel de gevolgen van de belastingherziening als de wijzigingen in de sociale zekerheid is te vinden op de Haagse afdeling van de website van NRC Handelsblad, te vinden op www.nrc.nl/DenHaag. Daarin vindt u ondermeer een archief met nieuws en achtergronden, een dossier over het belastingstelsel en een profiel over de WAO.

Wie vragen heeft over het nieuwe belastingstelsel kan terecht bij de Belastingdienst. Het telefoonnummer voor particulieren met vragen luidt: 0800-0543. Ondernemers kunnen terecht op het telefoonnummer 0800-0441. Een e-mail sturen kan ook, via www.belastingdienst.nl.

Ook op internet: het ministerie van Financiën. Hier kan men alles vinden over de wetsbehandeling, de wettekst zelf en er is een goede rondleiding voor zowel particulieren als ondernemers waarin de kernpunten van de stelselherziening worden behandeld. Het adres: www.minfin.nl/Belasting2001.

Alles over de sociale zekerheid is te vinden op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te bereiken op www.minszw.nl. Telefonische informatie kan worden ingewonnen op nummer 0800-9051. De coördinator van de sociale zekerheid, het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV), geeft tevens uitgebreide informatie over recente aantallen arbeidsongeschikten, publicaties en rapportages over het beleid. Het LISV is te vinden op het internetadres www.lisv.nl.

Tenslotte kan via het internetadres van de Rijksoverheid gezocht worden naar handelingen van de Tweede Kamer, adviezen van de Raad van State of instellingen die zich namens de overheid bezig houden met belastingen of de sociale zekerheid. Het adres is: www.overheid.nl.

Ook altijd handig is het adres www.postbus51.nl.