Groei in Italië valt dit jaar iets tegen

De Italiaanse economie zal dit jaar waarschijnlijk 2,6 procent groeien in plaats van de begrote 2,8 procent, voornamelijk door de hoge energiekosten. Daardoor komt de inflatie op jaarbasis iets hoger uitkomen dan verwacht: 2,6 in plaats van 2,3 procent.

Deze cijfers werden gisteren gepresenteerd door premier Giuliano Amato. Op een persconferentie keek hij terug op het afgelopen jaar. ,,Het Italië dat we op dit moment hebben, is een land waarop we met recht trots kunnen zijn,'' zo vatte Amato zijn terugblik samen. De premier onderstreepte het verschil met vorig jaar, toen de economie 1,4 procent groeide. Het overheidstekort haalt niet de doelstelling van 1,3 procent, maar blijft binnen de norm van 1,5 procent uit het Verdrag van Maastricht.

Volgens Amato ontwikkelt ook de werkgelegenheid zich in positieve zin. Sinds in 1996 een centrum-linkse coalitie aan de macht kwam, zijn er volgens hem 1,25 miljoen nieuwe banen bijgekomen. Eerder deze week meldde het Istat, het centraal bureau voor de statistiek, dat de werkloosheid precies op 10 procent ligt. Dat is het laagste niveau in de afgelopen acht jaar.

Een kernprobleem in Italië zijn de grote economische verschillen tussen noord en zuid. In het noorden bestaat vrijwel volledige werkgelegenheid, terwijl in sommige gebieden van het zuiden, in Italië aangeduid als de Mezzogiorno, de werkloosheid tegen de 50 procent kan liggen. ,,We hebben gegronde hoop dat in 2001 de werkgelegenheid in de Mezzogiorno daalt onder de twintig procent,'' zei Amato. ,,Nu begint wat we hadden voorzien: groei brengt werkgelegenheid.''

Amato zei dat volgens de statistieken het aantal overvallen dit jaar met 57 procent is gedaald. Hij wees er ook op dat 160.000 illegale immigranten zijn uitgewezen.

Het kabinet heeft gisteren ook per decreet de effecten van een wet uit 1996 tegen geldwoekerij ongedaan gemaakt. Omdat de wet openliet of nieuwe maxima voor rentes ook met terugwerkende krachten golden, claimden hypotheekbetalers die begin jaren negentig akkoord waren gegaan met een vaste rente, terugbetaling.

    • Marc Leijendekker